10.4 C
Киев

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІCТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПРОТЯГОМ 2009-2019 РОКІВ

Відповідно до статуту та стратегії розвитку Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ( засновано 07.04. 2009р., легалізовано 29.05. 2009р.) ( надалі – «Інститут»),  діє з метою представництва та захисту прав і інтересів своїх членів шляхом  організації та проведення  соціальних  програм (заходів), об’єднання осіб з інвалідністю та членів їх родин на усій території України.  Слід відзначити, що на даний час, Інститут включає 30 осередки, які об’єднують понад 50 тис. членів.  Керівним органом виступає Президія Інституту. При Інституті діє Науково-експертна рада (співголови, доктор юридичних наук, академік,  професор Заєць А.П., доктор юридичних наук, академік, професор Іншин М.І.),  до якої входить близько 20 докторів та кандидатів наук.

Особливістю діяльності організації є реалізація соціальних заходів (програм), спрямованих на вирішення ключових проблем осіб з інвалідністю в умовах сьогодення. Також Інститутом організовано низку національних соціальних програм (проектів) за підтримки Міністерства соціальної політики України, зокрема конференцій, круглих столів (науково-методичних семінарів, тренінгів тощо) з широкого кола соціальних питань. Протягом 2009-2019 p.p. Інститутом реалізовано понад 100 всеукраїнських (національних) соціальних програм підтримки осіб з інвалідністю. За цей час організовано близько 1100 соціальних акцій (заходів) з вирішення проблем людей з вадами. Інститутом засновано всеукраїнську соціальну газету «Газета інвалідів та ветеранів України», організовано видання науково-практичного посібника «Права осіб з інвалідністю в Україні», роботу соціального магазину для інвалідів та ветеранів, а також підтримано організацію (виступили співорганізаторами) спеціальних класів для дітей з вадами зору на базі загальноосвітньої школи (м. Київ) тощо.  У процесі їх організації та проведення було задіяно близько 760 тис. осіб, з них – 73, 5 %  особи з інвалідністю.

         За результатами організації та проведення соціальних заходів видано низку посібників:
1. Соціальний захист та соціальне забезпечення інвалідів: актуальні проблеми правового регулювання. [Матеріали науково-практичної конференції; м. Київ, 4 грудня 2009 року]/ За заг. ред. Зайця А.П., Костюка В.Л., Київ. – ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»,  ПВГОІ «ІР СТ Україна». 2010. – 137с.;
2. Проблеми представництва та захисту прав дітей з інвалідністю. Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»/За загальною редакцією Зайця А.П., Костюка В.Л.К., ПВГОІ «ІР СТ Україна». – 2010. – 104с;
3. Соціально-психологічна та освітня реабілітація осіб з інвалідністю. Науково-методичний посібник. За матеріалами  соціально-психологічних, інформативно-консультативних тренінгів для осіб з інвалідністю ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»/За загальною редакцією  Костюка В.Л.К., ПВГОІ «ІР СТ Україна». – 2010. – 88с;
4. Правове становище осіб з інвалідністю: проблеми правового регулювання// Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»/За заг. ред. Костюка В.Л. – ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 71с;
5. Проблеми реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю. – Матеріали всеукраїнського (національного) круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»/За заг. редакцією Зайця А.П., Костюка В.Л., Мельника В.П. – К., ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 183с.;
6. Права осіб з інвалідністю через призму Конвенції ООН про права інвалідів. – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Права  інвалідів через призму Конвенції ООН про права інвалідів»; м. Київ, 26-27 листопада 2010р., ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»/За заг. редакцією Зайця А.П., Костюка В.Л. К., ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 120с.     7.  Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи:  матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня 2012р. / За загальною редакцією А.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.:  ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2012. – 300с.
8. Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської (національної) конференції;  м. Київ, 22-24 листопада 2012р./За заг. редакцією А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – К.: ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна» . – 2013. – 272с.
9. Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії: матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Острог, 20-21 вересня 2013р./За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. – 200с.
10. Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014р./За загальною редакцією М.І. Іншина. В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка.-К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2015. – 288с.

  1.  Кодифікація трудового законодавства у контексті прав осіб з інвалідністю: проблеми, новації та перспективи/В.Л. Костюк//Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: науково-практичний посібник//збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015р./за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника. – К. ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2016. – 220с.
  2. Актуальні проблеми соціального права//Випуск ІІІ: науково – практичний посібник//Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ц 2016 р. / за заг. ред.. Костюка В.Л. Мельника В.П. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – 231с.
  3. Актуальні проблеми соціального права//Випуск ІІІ: науково – практичний посібник//Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред.. Костюка В.Л. Мельника В.П. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 191с.

        У 2014 році Інститутом за підтримки Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, організовано проведення конференції на тему «Працевлаштування інвалідів в умовах імплементації Конвенції ООН про права інвалідів» (Хмельницький  обласний осередок (20-21 червня), Київський міський осередок (12-13 вересня), навчальний семінар на тему «Правові аспекти діяльності підприємств громадських організацій інвалідів» (Хмельницький обласний осередок 19-20 липня),  круглий стіл на тему: Інклюзивна освіта в умовах сьогодення» ( Київський міський осередок, загальноосвітня школа №281 (26-27 вересня). Протягом 2015 року Інститутом організовано п’ять всеукраїнських (національних) заходів з питань моніторингу дотримання  прав осіб з інвалідністю, реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів, реалізації права  на освіту дітьми з вадами тощо. У 2016 році Інститутом було організовано низку заходів з питань організації робочих місць для осіб з інвалідністю, захисту прав дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з  інвалідністю.   Проведено заходи спрямовані на організацію соціально-реабілітаційного центру      для осіб з інвалідністю та учасників АТО. У 2017 році було організовано та проведено 7 національних соціальних програм, зокрема:  всеукраїнський круглий стіл на тему: «Право на працю у контексті Конвенції ООН про права інвалідів» м. Івано-Франківськ (09-10 червня), м. Суми (7-8 липня); всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Проблеми реформування соціального захисту людей з інвалідністю» м. Луцьк (23-24 червня),  м. Острог (22-23 вересня); всеукраїнський національний круглий стіл на тему «Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами: проблеми законодавчого забезпечення» ( м.Київ, 19 жовтня, на базі середньої загальноосвітньої школи №281);  всеукраїнський національний круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми європейського соціального права у контексті прав осіб з інвалідністю» (  м. Київ, 24 листопада,  на базі Центру проблем європейського соціального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка); всеукраїнський національний круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми європейського соціального права у контексті прав осіб з інвалідністю» (  м. Київ, 1 грудня, на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права  Національного університету «Одеська юридична академія»).

     Протягом 2018 року Інститутом було проведено  вісім всеукраїнських програм (заходів) з питань прав осіб з інвалідністю (всеукраїнський  круглий стіл «Проблеми професійної орієнтації та працевлаштування молоді з особливими освітніми потребами» (Верховна Рада України, м. Київ, 28 березня); круглий стіл «Конституційні основи захисту соціальних прав» (ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Київ, 29 червня); парламентські слухання «Доступ молоді  до вищої освіти в Україні» ( Верховна Рада України, м. Київ, 13 липня); всеукраїнський круглий стіл «Тенденції розвитку інклюзивної освіти» (ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Київ, 05 жовтня); всеукраїнська науково-практична конференція: «Напрями та стратегія соціальних реформ: механізми законодавчого забезпечення»(ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського  Національного університету «Острозька академія» , м. Острог, 12 жовтня); всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 26 жовтня ); всеукраїнський круглий стіл: «Тенденції імплементації європейських соціальних стандартів та права осіб з інвалідністю» ( м.Київ, 3 грудня); всеукраїнський круглий стіл: «Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю» ( м. Київ, 4 грудня).

    Інститут активно працює над залученням у соціальні програми благодійної (спонсорської) та гуманітарної допомоги.                У своїй діяльності Інститут проводить стратегію генерального соціального партнерства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, інститутами громадянського суспільства. У перспективних планах Інституту на період до 2040 року розвиток всеукраїнської газети «Газета  інвалідів та ветеранів України», заснування науково-практичного соціально-правового  журналу з питань прав інвалідів,  мережі соціальних магазинів та соціальних аптек,  освітньо-навчального комплексу ( дитячий садочок, гімназія, медико-правовий коледж, Інститут для дітей з вадами та здорових однолітків), організація Веб – сайту Інституту, організація школи прав дітей з особливими освітніми потребами, соціального кафе, організація волонтерського руху, грантової роботи, соціального та медико-реабілітаційних центрів тощо.