Інформація про діяльність за 2021 рік

_________________________________________________________________

  01021, м. Київ, Кловський узвіз, 5 н/п 71                   тел. (097)8838611 , e-mail: abashevrr@gmail.com    сайт: irst.org.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІCТЬ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

«ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ПРОТЯГОМ 2020-2022 РОКІВ

  Відповідно до статуту та стратегії розвитку Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ( засновано 07.04. 2009р., легалізовано 29.05. 2009р.) ( надалі – «Інститут»),  діє з метою представництва та захисту прав і інтересів своїх членів шляхом  організації та проведення  соціальних  програм (заходів), об’єднання осіб з інвалідністю та членів їх родин на усій території України.  Слід відзначити, що на даний час, Інститут включає 30 осередки, які об’єднують понад 50 тис. членів.  Керівним органом виступає Президія Інституту. При Інституті діє Науково-експертна рада (співголови, доктор юридичних наук, академік,  професор Заєць А.П., доктор юридичних наук, академік, професор Іншин М.І.),  до якої входить близько 20 докторів та кандидатів наук.     

Особливістю діяльності організації є реалізація соціальних заходів (програм), спрямованих на вирішення ключових проблем осіб з інвалідністю в умовах сьогодення. Також Інститутом організовано низку національних соціальних програм (проектів) за підтримки Міністерства соціальної політики України, зокрема конференцій, круглих столів (науково-методичних семінарів, тренінгів тощо) з широкого кола соціальних питань. Інститутом засновано всеукраїнську соціальну газету «Газета інвалідів та ветеранів України», організовано видання науково-практичного посібника «Права осіб з інвалідністю в Україні», роботу соціального магазину для інвалідів та ветеранів, а також підтримано організацію (виступили співорганізаторами) спеціальних класів для дітей з вадами зору на базі загальноосвітньої школи (м. Київ) тощо.  У процесі їх організації та проведення було задіяно близько 760 тис. осіб, з них – 73, 5 %  особи з інвалідністю. 

  1. 2020 р. Підготовлений проект улаштування у с. Чмирівка Білоцерківського району комплексу літньої рекреації осіб з інвалідністю.
  2. Червень 2020 р. Отримано і розподілено гуманітарну допомогу з Німеччини (взуття, одяг) серед осіб з інвалідністю м. Біла Церква і Білоцерківського району.
  3. 03 грудня 2020 року ВГООІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» прийняла             участь в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми  реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи» у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія, у тому числі спільно із Центром проблем імплементації європейського соціального права. (платформа ZOOM) 
  4. В 2021 році при підтримці Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю була надана фінансова підтримка з державного бюджету і наша організація  в м. Біла Церква провела захід «Науково-практична конференція «Європейські стандарти працевлаштування осіб з інвалідністю». Результат – створення  «Центр флористики», як моделі соціального підприємства на базі ФОП – особи з інвалідністю, на якому організувати постійне проходження практики учнями КРВПУБ та  подальше офіційне працевлаштування дитини з інвалідністю зі створенням першого робочого місця протягом року На стадії підготовки були проведені зустрічі та підписані Меморандуми про соціальне партнерство з Центром зайнятості м. Києва, Товариством червоного хреста        м. Києва, Київським регіональним вищим професійним училищем будівництва,  де по інклюзії навчаються флористиці діти з інвалідністю.

 

З повагою,

Голова Р. Абашев